Հայրենիքում (Եղիշե Չարենց)

Ձյունապատ լեռներ ու կապույտ լճեր։
Երկինքներ, որպես երազներ հոգու։
Երկինքներ, որպես մանկական աչեր։
Մենակ էի ես։ Ինձ հետ էիր դու։

Երբ լսում էի մրմունջը լճի
Ու նայում էի թափանցիկ հեռուն –
Զարթնում էր իմ մեջ քո սուրբ անուրջի
Կարոտ այն հին, աստղայի՜ն, անհո՜ւն։

Կանչում էր, կանչում ձյունոտ լեռներում
Մեկը կարոտի իրիկնամուտին։
Իսկ գիշերն իջնում, ծածկում էր հեռուն
Խառնելով հոգիս աստղային մութին․․․

Լեզվագործություն

1․Բառախմբից առանձնացրեք գույն ցույց տվող բառերը։                                                                                                     

Վճիտ, խաժ, զիլ, հուռթի, կաթնաթույր, ձյունափառ, մավի, ձյունաթույր, բիլ, բորբ, բոսոր, սկիհ, շամանդաղ, զմրուխտ, բաղարջ, քիվ,  դեղձան, լաջվարդ, հիրիկ, տամուկ, մով, շողակն, խոյակ, փիրուզ, ձյունաճերմակ,  ճարմանդ, խարտյաշ, ծավի, լազուր, ճաճանչափայլ, բամբ, կարմրուկ, կաթնագույն, գորշ, արբշիռ, նշույլ, լուրթ։

Պատասխան՝ խաժ, կաթնաթույր, մավի, ձյունաթույր, բիլ, բոսոր, զմրուխտ, դեղձան, լաջվարդ, մով, փիրուզ, խարտյաշ, ծավի, լազուր, կարմրուկ, կաթնագույն, գորշ, լուրթ։

2․Տրված արմատների կրկնությամբ բարդ բառեր կազմեք՝ հետևելով հնչյունական փոփոխություններին։

Պարապ, մարդ, մանր, պակաս, գրիչ, ծակ, սեղան, փառոք, կարագ, թալան, լոթի, ոլոր, փալաս, լակոտ։                                                                                                                                                                                                                                                        Պատասխան՝Պարապ-սարապ, մարդ-մուրդ, մանր-մունր, պակաս-պռատ, գրիչ-մրիչ, ծակ-ծուկ, սեղան-մեղան, առոք-փառոք, կարագ-մարգ, թալան-մալան,  փալաս-մալաս, լակոտ-լուկուտ։                                                                                                                                                                                                                                                                                                  3.Հետևյալ բառերից վերջածանցների օգնությամբ կազմեք նվազական-փաղաքշական նշանակությամբ գոյականներ:                                                                                                                                                                                    Գետ, դուստր, պատանի, որբ, աթոռ, մարդ, որդի, մուկ, էշ, հորթ, ծեր, կղզի, գիրք, գունդ, աղավնի, թիթեռ, հատոր, ձուկ, աղջիկ, առու, դուռ, հոգի, հյուղ, արտույտ, ծով:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      4. Բառաշարքում առանձնացրեք այն հասարակ գոյականները, որոնք գործածվում են նաև իբրև հատուկ անուններ:

Նվագավար, կորյուն, կռունկ, զինվոր, ռազմիկ, ամպրոպ, ավետիս, մարտիկ, ձնծաղիկ, շանթ, երամակ, ծաղիկ, աղջամուղջ, նարգիզ, ակն, գալուստ, գոհար, զանգակ, վարդ, բուրաստան, գավառ, գրիչ, համբարձում, այգեստան, գավիթ, կապան, արշալույս, նվեր, հյուսն, քոթոթ, վարպետ:

Պատասխան  կորյուն,ավետիս,շանթ,նարգիզ,գալուստ,գոհար,վարդ,բուրաստան,համբարձում,արշալույս,նվեր:                                                                                                                                                                                                                                    5.Ածանցման միջոցով կազմեք որևէ տեղացի, երկրացի անվանող գոյականներ:

Մուշ, Իտալիա, Հայաստան, Արցախ, Իսպանիա, Բելգիա, Նյու Յորք, Էջմիածին, Անի, Մեղրի, Իրան, Բյուզանդիա, Սյունիք,Նախիջևան, Տավուշ,  Եգիպտոս, Գյումրի, Ջավախք:

Պատասխան՝մուշեցի,իտալացի,հայաստանցի,արցաղցի,իսպանացի,բելգիացի,նյու յորքցի,էջմիածենցի,անեցի,մեղրեցի,իրանցի,բյուզանդացի,սյունիքցի,նախիջևանցի,տավուշցի,եգիպտացի,գյումրեցի,ջավախքցի: